Studieclub Vorden

onderwerpen contact&reacties over ons

Studieclub Vorden bestudeert onderwerpen van eigen keuze en interesse die een raakvlak hebben met de Achterhoekse politiek en kan samen met lokale organisaties een openbare discussie over zo'n onderwerp organiseren. De club houdt zich niet bezig met de dagelijkse politieke gang van zaken.
 
De leden wonen in Vorden en laten zich inspireren door het sociaal-liberale gedachtengoed. 

Placeholder Picture

Zomer 2019 hebben we het onderwerp 'kringlooplandbouw' afgesloten met een debatavond en een eindrapport, met het oog op de Achterhoek. Kernbegrippen: boerenbedrijf, bodemleven, dieren welzijn, landschap, natuur, milieu, klimaat. Kijk voor een verslag van deze avond en ons rapport onder de knop 'Kringlooplandbouw' onderaan. In december 2019 voegden we een kleine actualisatie toe. 
 
Voor ons rapport 'Vechten voor of tegen Windmolens’ uit 2017 schreven we ook een actualisatie, kijk onder de knop 'Windmolens' hieronder.  

Vanaf 2013 organiseerde D66-Bronckhorst openbare discussies na afloop van een afdelingsvergadering. Onder de knop 'Archief' (zie onderaan) vind je de verslagen hiervan. In 2015 werd deze - onafhankelijke - studieclub opgericht, oorspronkelijk onder de naam 'studiegroepje D66 Bronckhorst'. Tot nu toe hebben we vier onderwerpen bestudeerd:  - Wonen in de Achterhoek 2050 - Vechten voor of tegen Windmolens - Het Basisinkomen - Ouderen en Computers. Je kunt daar direct heen via de knoppen hieronder.

Ons huidige onderwerp is 'Biomassa':
Wat wordt daar zoal mee bedoeld?
Wat kun je er wel en beter niet mee doen? 

BiomassaKringlooplandbouwOuderen&ComputersBasisinkomenWindmolensWonen 2050 Archief 
Placeholder Picture

Historie

Ons eerste onderwerp (2016) was de toekomstige woonsituatie in de Achterhoek en de mogelijkheid om daar de krimp te keren: vitalisering van de Achterhoek, flexibilisering van de woonregelgeving en instelling van een sloopfonds. Deze maatregelen hebben een synergetisch effect: hoe completer het pakket, hoe groter het effect. Bij het tweede onderwerp (2017) bekeken we de noodzaak van en de weerstand tegen plaatsing van windmolens in de Achterhoek. Dit in het kader van het akkoord van Groenlo: komen tot een energieneutrale Achterhoek in 2030. Ons derde onderwerp (2018) was het basisinkomen en alles wat daar in de maatschappij mee samenhangt. We bleven echter steken in een discussie waar de maatschappij behoefte aan heeft: aan verbetering van het bestaande stelsel of aan invoeren van een basisinkomen. Dus géén rapport en géén aanbevelingen. Ons vierde onderwerp (2018) ging over de problemen waar ouderen in deze digitaliserende wereld tegenaan lopen. Ons vijfde onderwerp betrof de overschakeling van onze akkerbouw en veeteelt naar de beginselen van de kringlooplandbouw met als hete hangijzers de halvering van de veestapel en de zware reducering van de stikstofuitstoot. 

^TOP^

Een contactformulier en reacties op de verschillende rapporten vindt u onder de knop 'contact&reacties' bovenaan.

^TOP^